1. Bestuurlijk of ambtelijk optreden, klacht indienen

  van burgemeester en wethouders, een ambtenaar of een medewerker van GroenWest? Dan kunt u een klacht indienen. u dient een klacht in over gedragingen van een ambtenaar of medewerker u dient een klacht in over beleid of besluiten. In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen . ...

  product | 14-02-2014 11:11

 2. Rechtsbijstand, aanvragen

  Wettelijke regelingen of regels over de te volgen procedure zijn meestal niet eenvoudig. Het is daarom mogelijk dat u er zelf niet helemaal uitkomt, bijvoorbeeld bij het opstellen van een bezwaarschrift of het het indienen van een klacht of een zienswijze. U kunt dan rechtsbijstand nodig hebben. ...

  product | 24-04-2014 10:26

 3. Uw melding over afval aan de gemeente

  Heeft u een klacht, opmerking of suggestie over afval? Dan kunt u het beste contact opnemen met de gemeente en een melding openbare ruimte doen. De 'openbare ruimte' is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken. Zoals pleinen, wegen, sportvelden en parken. Het zijn ...

  product | 20-08-2014 15:29

 4. Nationale ombudsman

  dagtekening de gronden van het verzoek een omschrijving van de klacht en tegen wie deze klacht gericht ...

  pagina | 14-05-2014 13:54

 5. Melding openbaar gebied

  Of als er afval voor uw deur ligt. Voor een melding of klacht ...

  product | 18-12-2014 15:27

 6. Melding over de gemeente

  bezwaar of een klacht indient, raden wij u aan eerst telefonisch contact op te nemen met de gemeente via ...

  pagina | 12-08-2014 11:55

 7. Omgevingsdienst Regio Utrecht

  melding openbaar gebied doen .  Dien een klacht in bij de Omgevingsdienst     ...

  pagina | 15-08-2014 10:18

 8. Klachtenregeling bij aanbesteden gemeente Woerden 2013

  van het onderzoek naar de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden. ...

  regelgeving | 23-07-2013 16:07

 9. Klachtenregeling gemeente Woerden 2002

  de klacht met inachtneming van afdeling 9.2 van de Awb, 4. klachtafhandeling: de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van ...

  regelgeving | 31-01-2014 08:47

 10. Verordening antidiscriminatievoorziening gemeente Woerden 2010

  ontwikkelen. 2. De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden: - Per post; ...

  regelgeving | 31-01-2014 08:48