Klachten

Er is een onderscheid tussen integriteitsklachten en klachten over de manier waarop u behandeld bent, hoewel de scheidslijn dun kan zijn.

Klachten over behandeling

Bent u niet tevreden over de handelwijze van leden van het college van burgemeester en wethouders of een ambtenaar? U kunt dan en klacht indienen.

Klacht over integriteit

Hebt u een klacht over een politiek ambtsdrager (college- of raadslid) of over een medewerker die zich specifiek richt op het integriteitsbeleid? Dan kunt u de klacht sturen naar de burgermeester.

Burgemeester van Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Als de klacht gaat over de burgermeester, dan kunt u de klacht richten aan de plaatsvervangend voorzitter van de raad.

Klacht afhandeling

Per geval zal beoordeeld worden hoe de klacht afgehandeld moet worden. In ieder geval zal de klacht vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld worden. Eerst zal beoordeeld worden of werkelijk sprake is van een integriteitsklacht, vervolgens zal eventueel een (onafhankelijk) onderzoek worden ingesteld.

Bent u na interne afhandeling van de klacht nog niet tevreden? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.